در حال حاضر افراد به صورت دور کاری و غیرحضوری به کار گرفته می شوند

شرایط اختصاصی :

 • تسلط بر برنامه های گرافیکی روز
 • تسلط بر طراحی گرافیکی متانسب با چاپ و وب
 • تسلط بر استاندارهای طراحی و زیبایی شناسی
 • تسلط بر طراحی های گرافیکی برداری (وکتور)
 • ایده پرداز و خلاق
 • آشنایی با تکنیک ها و استانداردهای روز

شرایط عمومی :

 • نظم و تعهد به وظایف
 • روحیه کار تیمی و کمک به همکاران
 • داشتن انگیزه برای کار بلندمدت
 • پویایی و بالندگی در پرورش و رشد استعداد‌های فردی
 • تعهد به ارزشهای بنیادین اخلاق مانند راست‌گویی، امانت‌داری و نوع‌دوستی
 • خلاقیت و تفکر رشد در فرایند کاری

فرم استخدام