در حال حاضر افراد به صورت دور کاری و غیرحضوری به کار گرفته می شوند

شرایط اختصاصی :

 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • تسلط بر ترجمه متون انگلیسی در زمینه های مختلف
 • تسلط بر ترجمه بر اساس متن و صدا
 • تسلط مناسب بر ادبیات فارسی و نگارش درست متون
 • ترجیها آشنا با اصول کپی رایتینگ
 • ترجیها آشنا با فناوری های روز

شرایط عمومی :

 • نظم و تعهد به وظایف
 • روحیه کار تیمی و کمک به همکاران
 • داشتن انگیزه برای کار بلندمدت
 • پویایی و بالندگی در پرورش و رشد استعداد‌های فردی
 • تعهد به ارزشهای بنیادین اخلاق مانند راست‌گویی، امانت‌داری و نوع‌دوستی
 • خلاقیت و تفکر رشد در فرایند کاری

فرم استخدام